1. torde

  to`rde verb, pret. konjunktiv, i pres. ibl. tör ORDLED: tor-de
  Svensk ordbok
 2. Tordesillas

  Tordesillas, stad i provinsen Valladolid, Castilla y León, Spanien, 30 km sydväst om staden Valladolid; 8 900 invånare (2016).

 3. Tord Elvius

  Elvius, Tord, 1915–92, astronom, professor i Lund 1968–80.
 4. tordes

  tordes se töras
  Svensk ordbok
 5. tordera

  torde´ra verb ~de ~t ORDLED: tord-er-ar SUBST.: torderande; torsion
  Svensk ordbok
 6. Peder Tordenskiold

  Tordenskiold (före adlandet 1716 Wessel), Peder, 1691–1720, norsk-dansk sjömilitär, viceamiral 1719.
 7. Tord

  Tord, Thord, mansnamn av nordiskt ursprung, motsvarande fornsvenska Thordh, Thordher, vilket i sin tur har antagits vara en sammandragen form av ett namn motsvarande fornvästnordiskans Þorrøðr, av gudanamnet Tor och elementet frid ’fred’, ’beskydd’.
 8. tordas

  tordas se töras
  Svensk ordbok
 9. Tord Palander

  Palander, Tord, 1902–72, nationalekonom, professor vid Handelshögskolan i Göteborg 1941–48 och vid Uppsala universitet 1948–69.
 10. Tord Lundström

  Lundström, Tord, född 1945, ishockeyspelare.