1. torftig

  torftig [tår`-] adj. ~t ORDLED: torft-ig
  Svensk ordbok
 2. miljonprogrammet

  miljonprogrammet, sammanfattande benämning på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–75.
 3. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 4. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 5. Björn Ranelid

  Ranelid, Björn, född 21 maj 1949, författare.

 6. Emil É M Cioran

  Cioran, Emil ( Émile Michel), 1911–95, rumänsk författare, från 1937 bosatt i Paris.
 7. favela

  favela, benämning på slum- och kåkstäder i Brasiliens städer.

 8. Historia sancti Olai

  Historia sancti Olai (”Olaf den heliges historia”), svensk versifierad och starkt förkortad översättning av Snorre Sturlassons ”Ólafs saga helga”.
 9. minimalism

  minimalism, riktning inom konsten som växte fram i USA under 1960-talet med målsättningen att i konstverket eliminera allt uttryck för upphovsmannens egen person.
 10. katalepsi

  katalepsi, medicinsk term för en vaxliknande böjlighet ( flexibilitas cerea) i extremiteterna, vilka kan motståndslöst manipuleras och fastna i onaturliga ställningar.