1. tota

  to`ta verb ~de ~t ORDLED: tot-ar
  Svensk ordbok
 2. totalkalium

  totalkalium, kroppens totala innehåll av kalium.
 3. totalförsvar

  totalförsvar, försvar som är organiserat för att kunna motstå det totala kriget och omfattar alla samhällsfunktioner.
 4. totalitetszon

  totalitetszon, det område på jordytan där en solförmörkelse kan observeras som total.
 5. totalundersökning

  totalundersökning, engelska census, statistisk undersökning där hela populationen undersöks och inte enbart ett urval.
 6. totalreflexion

  totalreflexion innebär att en ljusstråle reflekteras helt och hållet i gränsytan mellan två medier, dvs. inget ljus tränger genom ytan.
 7. totalitarism

  totalitarism, dels en tyrannisk styrelse, utövad i hela folkets namn och med dess frivilliga eller framtvingade stöd, dels ideologin bakom en sådan styrelse.
 8. totalisator

  totalisator, system för mottagning av insatser och fördelning av vinster vid hästkapplöpningar.
 9. totalentreprenad

  totalentreprenad, avtalsform vid upphandling av byggprojekt.
 10. totalbild

  totalbild kallas en kamerainställning där skådespelarna inte tar upp så stor del av bilden utan endast utgör en mindre del.