1. total

  tota´l adj. ~t ORDLED: tot-al
  Svensk ordbok
 2. Total S.A.

  Total S.A., Paris, internationell olje- och kemikoncern.

 3. total body water

  total body water, TBW, kroppens totala vatteninnehåll.
 4. relativistisk total energi

  relativistisk total energi för en partikel anges som E tot =  m·c 2.
 5. totala institutioner

  totala institutioner, av sociologen Erving Goffman lanserad benämning på slutna anstalter, t.ex. fängelser, mentalsjukhus och militärförläggningar.
 6. totalitarism

  totalitarism, dels en tyrannisk styrelse, utövad i hela folkets namn och med dess frivilliga eller framtvingade stöd, dels ideologin bakom en sådan styrelse.
 7. totalitetszon

  totalitetszon, det område på jordytan där en solförmörkelse kan observeras som total.
 8. totalkalium

  totalkalium, kroppens totala innehåll av kalium.
 9. totalförsvar

  totalförsvar, försvar som är organiserat för att kunna motstå det totala kriget och omfattar alla samhällsfunktioner.
 10. totalundersökning

  totalundersökning, engelska census, statistisk undersökning där hela populationen undersöks och inte enbart ett urval.