1. primär omvårdnad

    primär omvårdnad (engelska primary nursing), omvårdnadsfilosofi vars främsta syfte är att i vårdsituationen tillfredsställa patientens individuella behov, som kan vara av medicinsk, psykisk, kulturell, andlig och social karaktär, samt att underlätta för patienten att använda sin egenvårdsförmåga när så är möjligt.