1. träd

  träd, vedväxt som har en huvudstam och som vanligen når en höjd av minst 5 m.
 2. träd

  träd, inom matematik, databehandling m.m., en typ av graf som ofta ger en naturlig avbildning av strukturella samband.
 3. livets träd

  livets träd, livsträdet, central livssymbol, särskilt i Främre Orienten men också hos många andra folk, t.ex. mayafolket i Centralamerika.
 4. kunskapens träd

  kunskapens träd, enligt Första Moseboken 2 ett träd i Edens lustgård, som gav kunskap om gott och ont, och som Adam och Eva inte fick äta av.
 5. trädgårdsärt

  trädgårdsärt, Pisum sativum, subspecies sativum, underart i familjen ärtväxter.
 6. bärande träd

  bärande träd, benämning i äldre svenska lagar på fruktbärande träd.
 7. trädgårdsstad

  trädgårdsstad, engelska Garden City, stadsbyggnadstyp som söker kombinera stadskänsla med lantlighet och som präglas av måttlig täthet, låga trädgårdsförsedda hus samt traditionella – ofta trädplanterade – gator, torg och platser.
 8. träd

  träd subst. ~et, plur. ~ el. vard. trän ORDLED: träd-et
  Svensk ordbok
 9. träda

  träda, åkermark som får vila ett eller flera år, som inte besås och antingen lämnas för bete eller bearbetas för ogräsbekämpning.
 10. trädtomat

  trädtomat, tamarillo, Cyphomandra betacea, art i familjen potatisväxter.