1. trädskikt

  trädskikt, den del av vegetationen som omfattar verkliga träd som nått några meters höjd, vanligen 5 m.
 2. träd

  träd, vedväxt som har en huvudstam och som vanligen når en höjd av minst 5 m.
 3. trädsnigel

  trädsnigel, Limax marginatus , art i familjen kölsniglar.
 4. trädskällare

  trädskällare, jakthund av spetsras (finsk spets och norrbottenspets), som främst används vid jakt efter tjäder och orre.
 5. trädsvampbaggar

  trädsvampbaggar, Erotylidae , familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 2 000 arter, varav åtta i Sverige.
 6. trädseglare

  trädseglare, Hemiprocnidae, familj seglarfåglar med 3–4 arter i södra Asien till Nya Guinea.
 7. trädsvampborrare

  trädsvampborrare, Ciidae (syn. Cisidae), familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar drygt 400 arter, varav 33 i Sverige.
 8. trädsovare

  trädsovare, Dryomys nitedula , art i gnagarfamiljen sovmöss.
 9. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 10. trädstygn

  trä`dstygn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: träd--stygn-et
  Svensk ordbok