1. tråd

  tråd, i metallteknik halvfabrikat som vanligen framställs genom varmvalsning av fyrkantämnen mellan spårade valsar, följt av tråddragning vid rumstemperatur.
 2. Kirschner-tråd

  Kirschner-tråd, tunn, styv, rostfri tråd som borras genom en skelettdel för trådsträck eller för fixation av en fraktur.
 3. trådlöst nät

  trådlöst nät, nät för trådlös överföring av signaler, information etc. mellan skilda platser.
 4. tråd

  tråd, engelska thread, inom datorprogrammering ett objekt som utför satserna i ett vanligt sekventiellt program en rad i taget och vanligen efter varandra såsom beskrivs av källprogrammet.
 5. valsad tråd

  valsad tråd, valstråd, metalltråd vanligtvis framställd genom varmvalsning i ett trådvalsverk.
 6. tråddragning

  tråddragning, plastisk bearbetningsoperation som kännetecknas av att ett vanligen varmvalsat metalliskt ämne med cirkulärt tvärsnitt dras genom en s.k. dragskiva (munstycke).
 7. trådbuss

  trådbuss, elektriskt driven buss som tar strömmen från en dubbel kontaktledning med 600–750 V (volt) likström genom två stänger (trolleystänger).
 8. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 9. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 10. spinning jenny

  spinning jenny, spinnmaskin som James Hargreaves konstruerade 1764.