1. tråg

  tråg, inom geologi detsamma som sedimentationsbassäng, se bassäng.
 2. tråg

  tråg, utlöpare från ett lågtryck i atmosfären, på likartat sätt som en högtrycksrygg är en utlöpare från ett högtryck.
 3. tråg

  tråg, öppet, som regel fyrsidigt kärl i första hand avsett för beredning och förvaring av matvaror, ursprungligen av trä (ordet står i avljudsförhållande till trä) och framställt genom urholkning av massiv stock, senare sammansatt av brädor (baktråg, slakttråg), som industriprodukt av metall, plast, pappersmassa m.m.
 4. tråg

  tråg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tråg-et
  Svensk ordbok
 5. trågdal

  trågdal, detsamma som U-dal.
 6. trågmussla

  trågmussla, Spisula subtruncata , marin art i musselfamiljen Mactridae.
 7. trågspinnare

  trågspinnare, Nolinae , underfamilj i fjärilsfamiljen nattflyn med världsvid utbredning och ca 250 arter, varav sex i Sverige, bl.a. knoppspinnare ( Nola cucullatella).
 8. trågdal

  trå`gdal subst. ~en ~ar ORDLED: tråg--dal-en
  Svensk ordbok
 9. alveol

  alveol, fin, halvklotformig utbuktning ytterst på lungans finaste luftrörsförgreningar.
 10. lakun

  lakun, minneslucka.