1. trött

  trött adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 2. trötthet

  trötthet, ett av huvudsymtomen vid många långvariga sjukdomar, ibland inte möjligt att behandla med framgång.
 3. trötthetssyndrom

  trötthetssyndrom,, se kroniskt trötthetssyndrom.
 4. tröttas

  trött`as verb tröttades tröttats ORDLED: trött-as
  Svensk ordbok
 5. trötthet

  trött`het subst. ~en ORDLED: trött-het-en
  Svensk ordbok
 6. trötta

  trött`a verb ~de ~t ORDLED: trött-ar SUBST.: tröttande
  Svensk ordbok
 7. tröttkörd

  trött`körd adj. tröttkört ORDLED: trött--kör-da
  Svensk ordbok
 8. tröttsam

  trött`sam adj. ~t ~ma ORDLED: trött-samm-are
  Svensk ordbok
 9. tröttna

  trött`na verb ~de ~t ORDLED: trött-nar SUBST.: tröttnande
  Svensk ordbok
 10. kroniskt trötthetssyndrom

  kroniskt trötthetssyndrom, KTS, CFS, chronic fatigue syndrome, se myalgisk encefalomyelit.