1. trötthet

  trötthet, ett av huvudsymtomen vid många långvariga sjukdomar, ibland inte möjligt att behandla med framgång.
 2. trötthet

  trött`het subst. ~en ORDLED: trött-het-en
  Svensk ordbok
 3. Karl XII

  Karl XII, född 17 juni 1682, död 30 november 1718, svensk kung från 1697, son till Karl XI och Ulrika Eleonora.

 4. trötthetssyndrom

  trötthetssyndrom,, se kroniskt trötthetssyndrom.
 5. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 6. sjukdom

  sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt.
 7. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 8. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 9. kroniskt trötthetssyndrom

  kroniskt trötthetssyndrom, KTS, CFS, chronic fatigue syndrome, se myalgisk encefalomyelit.

 10. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.