1. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 2. Ice-T

  Ice-T, egentligen Trace Marrowfödd 1958, amerikansk rappare och skådespelare.

 3. fysikoteologi

  fysikoteologi (av grekiska physikos ’naturlig’), resonemang som med utgångspunkt från naturens konstfulla, ändamålsenliga uppbyggnad försöker komma fram till en lära om Gud och vissa av hans egenskaper.
 4. manikeism

  manikeism, en numera utdöd gnostisk religion, grundad i Mesopotamien på 200-talet av Mani.
 5. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 6. miljöhistoria

  miljöhistoria, den del av historien och historieskrivningen som avser människornas samspel med den yttre (natur)miljön och förändringar i denna.

 7. punk

  punk, ungdoms- och musikrörelse med starka ideologiska och socialpolitiska inslag under andra halvan av 1970-talet.

 8. Hector Bianciotti

  Bianciotti, Hector, 1930–2012, argentinsk-fransk författare.
 9. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 10. Clarence Glacken

  Glacken, Clarence, 1909–89, amerikansk geograf och idéhistoriker, professor vid University of California (Berkeley) 1952–76.