1. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 2. World Trade Center

  World Trade Center, byggnadskomplex på södra Manhattan i New York, USA, uppfört 1962–76, demolerat 2001.
 3. World Trade Organization

  World Trade Organization, WTO, Världshandelsorganisationen, Genève, internationell organisation med huvuduppgift att underlätta internationell handel.

 4. Usama bin Ladin

  Usama bin Ladin, född 10 mars 1957 i Saudiarabien, död 2 maj 2011, statslös affärsman, ledare för ett internationellt terroristnätverk.
 5. al-Qaida

  al-Qaida, al-qā˙ida, islamistisk nätverksorganisation bestående av flera militanta sunnitiska grupper.

 6. frihandel

  frihandel är handel mellan olika länder som är befriad från tullar och annat som gör handeln dyrare eller svårare.
 7. WTO

  WTO, förkortning för World Trade Organization.

 8. One World Trade Center

  One World Trade Center, 1 World Trade Center, tidigare Freedom Tower, skyskrapa i New York, färdigställd 2013.

 9. GATT

  GATT, förkortning för General Agreement on Tariffs and Trade,benämning på dels det multilaterala varuhandelsavtal som 1947 ingicks (GATT 1947) mellan 23 länder, dels det delavtal inom WTO-avtalet som rör varuhandel benämns GATT (GATT 1994). 

 10. NAFTA

  NAFTA, North American Free Trade Agreement, spanska Tratado de Libre Comercio de América del Norte,  handels- och investeringsavtal mellan Kanada, Mexico och USA.