1. trad

  trad, handelsväg, linjen ett lastfartyg trafikerar.
 2. trader

  trader, person som handlar med värdepapper.
 3. trad

  trad subst. ~en ~er ORDLED: trad-en
  Svensk ordbok
 4. tradig

  tra`dig adj. ~t ORDLED: trad-ig
  Svensk ordbok
 5. trade dollar

  trade dollar, handelsmynt speciellt utgivet för handel i Östasien.
 6. Trade Mark

  Trade Mark, TM, markering (™) som i anslutning till namnet på en vara innebär att namnet utgör ett varumärke som är skyddat genom registrering eller inarbetning på marknaden och som inte får utnyttjas av utomstående som varubenämning.
 7. Rough Trade

  Rough Trade, brittiskt skivbolag, grundat 1978 av Geoff Travis ( född 1952) på basis av skivbutiken med samma namn, startad två år tidigare.
 8. cross trader

  cross trader, third flag carrier, rederi som transporterar gods mellan utländska hamnar.
 9. World Trade Center

  World Trade Center, byggnadskomplex på södra Manhattan i New York, USA, uppfört 1962–76, demolerat 2001.
 10. European Free Trade Association

  European Free Trade Association, se EFTA.