1. trader

  trader, person som handlar med värdepapper.
 2. cross trader

  cross trader, third flag carrier, rederi som transporterar gods mellan utländska hamnar.
 3. tradering

  tradering, överlämnande; (muntlig) vidarebefordran till kommande generationer, se tradition.
 4. Tradera

  Tradera®, webbplats (Tradera.com) för främst auktioner via internet.

 5. tradera

  trade´ra verb ~de ~t ORDLED: trad-er-ar SUBST.: traderande, tradering
  Svensk ordbok
 6. trad

  trad, handelsväg, linjen ett lastfartyg trafikerar.
 7. trad

  trad subst. ~en ~er ORDLED: trad-en
  Svensk ordbok
 8. tradig

  tra`dig adj. ~t ORDLED: trad-ig
  Svensk ordbok
 9. trade dollar

  trade dollar, handelsmynt speciellt utgivet för handel i Östasien.
 10. Trade Mark

  Trade Mark, TM, markering (™) som i anslutning till namnet på en vara innebär att namnet utgör ett varumärke som är skyddat genom registrering eller inarbetning på marknaden och som inte får utnyttjas av utomstående som varubenämning.