1. tradering

  tradering, överlämnande; (muntlig) vidarebefordran till kommande generationer, se tradition.
 2. Tradera

  Tradera®, webbplats (Tradera.com) för främst auktioner via internet.

 3. trader

  trader, person som handlar med värdepapper.
 4. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 5. World Trade Center

  World Trade Center, byggnadskomplex på södra Manhattan i New York, USA, uppfört 1962–76, demolerat 2001.
 6. World Trade Organization

  World Trade Organization, WTO, Världshandelsorganisationen, Genève, internationell organisation med huvuduppgift att underlätta internationell handel.

 7. cross trader

  cross trader, third flag carrier, rederi som transporterar gods mellan utländska hamnar.
 8. Usama bin Ladin

  Usama bin Ladin, född 10 mars 1957 i Saudiarabien, död 2 maj 2011, statslös affärsman, ledare för ett internationellt terroristnätverk.
 9. al-Qaida

  al-Qaida, al-qā˙ida, islamistisk nätverksorganisation bestående av flera militanta sunnitiska grupper.

 10. One World Trade Center

  One World Trade Center, 1 World Trade Center, tidigare Freedom Tower, skyskrapa i New York, färdigställd 2013.