1. Tradera

  Tradera®, webbplats (Tradera.com) för främst auktioner via internet.

 2. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 3. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.

 4. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 5. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 6. Ramayana

  Ramayana , Rāmāyaṇa (sanskrit, ’Ramas vandringar’), fornindiskt epos på sanskrit som traditionen tillskriver Valmiki.

 7. barnlitteratur

  barnlitteratur, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad vuxenlitteratur.
 8. konstsaga

  konstsaga (efter tyska Kunstmärchen), litterär fantasiberättelse som till skillnad från den muntligt traderade folksagan kan hänföras till en författare.
 9. tradition

  tradition är något människor gör på ett visst sätt därför att det brukar vara så.

 10. Völuspá

  Völuspá, Voluspá, ’Völvans spådom’, en av de mest berömda eddadikterna, 66 strofer på versmåttet fornyrdislag.