1. Boeing 787

  Boeing 787, amerikanskt trafikflygplan, se Dreamliner.
 2. glidtal

  glidtal, storhet som anger förhållandet vid en viss fart mellan ett flygplans motstånd utan motordragkraft och lyftkraften.
 3. bredbuksflygplan

  bredbuksflygplan, trafikflygplan vars inre kabinbredd är så stor (vanligen minst 4,7 m) att stolsraderna delas av två längsgående gångar, som i Boeing 747 Jumbojet.
 4. Metropolitan

  Metropolitan, Convair 340/440, amerikanskt propellerdrivet trafikflygplan för mellandistans och ca 60 passagerare.
 5. Bristol Aeroplane Co. Ltd.

  Bristol Aeroplane Co. Ltd., brittisk flygplansindustri, bildad 1910, från 1960 del av British Aircraft Corp., som 1977 uppgick i British Aerospace.
 6. Fokker

  Fokker, flygindustri som var verksam i Nederländerna, grundad i Amsterdam 1919 av resterna av den fabrik som den unge Anthony Fokker skapat redan 1912 i tyska Johannisthal.
 7. Dreamliner

  Dreamliner, Boeing 787, amerikanskt trafikflygplan för långdistansrutter som sattes i reguljär trafik 2011.
 8. steward

  steward, uppassare, hovmästare m.m. i fartyg eller trafikflygplan.
 9. Scandia

  Scandia, tvåmotorigt trafikflygplan för 24–32 passagerare och för kort- och medeldistans, konstruerat av Saab.
 10. Douglas Aircraft Co. Inc.

  Douglas Aircraft Co. Inc., fram till 1967 en av USA:s ledande tillverkare av trafikflygplan.