1. Tralles

  Tralles, grekiska Tralleis, forntida stad i västra Turkiet nära nuvarande Aydın. T., först omtalat 400 f.Kr., förstördes av en jordbävning 27 f.Kr. men återuppbyggdes.
 2. trall

  2trall subst. ~en äv. ~et, ~ar äv. ~ ORDLED: trall-en
  Svensk ordbok
 3. trall

  1trall subst. ~en ~ar ORDLED: trall-en
  Svensk ordbok
 4. tralla

  tralla, lätt järnvägsfordon med tre eller fyra hjul utan egen framdrivningsanordning.
 5. trallning

  trallning, att tralla , folklig sång med avsikt att härma instrumentalt framförande av folklig dansmusik o.d. Genom sång på olika stavelser och olika ljudkombinationer framhävs den rytmiska prägeln.
 6. tralla

  2trall`a verb ~de ~t ORDLED: trall-ar SUBST.: trallande
  Svensk ordbok
 7. tralla

  1trall`a subst. ~n trallor ORDLED: trall-an
  Svensk ordbok
 8. trallvagn

  trall`vagn subst. ~en ~ar ORDLED: trall--vagn-en
  Svensk ordbok
 9. Gustaf Fröding

  Fröding, Gustaf, född 22 augusti 1860, död 8 februari 1911, författare.
 10. Hagia Sofia

  Hagia Sofia, turkiska Aya Sofya, kupolbyggnad i Istanbul.