1. tralla

  tralla, lätt järnvägsfordon med tre eller fyra hjul utan egen framdrivningsanordning.
 2. Tralles

  Tralles, grekiska Tralleis, forntida stad i västra Turkiet nära nuvarande Aydın. T., först omtalat 400 f.Kr., förstördes av en jordbävning 27 f.Kr. men återuppbyggdes.
 3. Anthemius från Tralles

  Anthemius från Tralles, 500-talet e.Kr., bysantinsk arkitekt, som i samarbete med Isidoros från Miletos 532–537 uppförde Hagia Sofia i Konstantinopel, antikens största kupolbyggnad.
 4. Apollonios från Tralles

  Apollonios från Tralles, troligen århundradet närmast före Kr.f., grekisk skulptör, tillsammans med sin bror Tauriskos skapare av en statygrupp av marmor, föreställande Dirkes bestraffning.
 5. Alexander från Tralles

  Alexander från Tralles, 525–605, läkare och lärare i medicin, efter vidsträckta resor verksam i Rom.
 6. tralla

  2trall`a verb ~de ~t ORDLED: trall-ar SUBST.: trallande
  Svensk ordbok
 7. tralla

  1trall`a subst. ~n trallor ORDLED: trall-an
  Svensk ordbok
 8. trall

  2trall subst. ~en äv. ~et, ~ar äv. ~ ORDLED: trall-en
  Svensk ordbok
 9. trall

  1trall subst. ~en ~ar ORDLED: trall-en
  Svensk ordbok
 10. Tauriskos

  Tauriskos, grekisk skulptör, bror till Apollonios från Tralles.