1. transavantgardet

  transavantgardet , italienska transavanguardia, beteckning för en krets italienska konstnärer som fick ett internationellt genombrott omkring 1980, bl.a. Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino och Ernesto Tatafiore.
 2. transaktionsanalys

  transaktionsanalys (av senlat. transactio ’slutförande’, ’överenskommelse’, av latin transigo ’slutföra’, ’fullborda’, ’träffa avtal’), psykoterapeutisk teori och metod utvecklad på 1950-talet av den amerikanska psykiatern Eric Berne (1910–70).
 3. Transair

  Transair , flygbolag bildat 1951 för tidningsflyg, från 1953 ett pionjärföretag inom svenskt charterflyg.
 4. transatlantisk

  transatlantisk betyder ’på eller från andra sidan Atlanten’ (räknat från Europa).
 5. Transatlantic

  Transatlantic, egentligen Rederi AB Transatlantic, Göteborg, koncern grundad 1904 av Wilhelm Lundgren.
 6. transaminering

  transaminering, en reaktion som innebär att en aminogrupp överförs från en aminosyra, som omvandlas till motsvarande α-ketosyra, till en annan α-ketosyra, som då blir en aminosyra.
 7. transaktionskostnad

  transaktionskostnad, kostnad utöver priset på själva varan eller tjänsten som uppkommer i samband med köp och försäljning, t.ex. kostnader för informationsinsamling.
 8. transaminaser

  transaminaser, en grupp enzymer, detsamma som aminotransferaser.
 9. transaktinider

  transaktinider, transaktinoider , samlingsnamn för grundämnen med atomnummer högre än 103.
 10. Transatlantic Trade and Investment Partnership

  Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, även T-TIP, planerat handels- och investeringsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA.