1. transferering

  transferering, överföring av resurser, pengar eller in natura, utan motprestation.
 2. transfer

  transfer, överföring av språkliga regler från ett språk till ett annat vid inlärning av andraspråk och allmänt hos två- eller flerspråkiga personer.
 3. transfer

  transfer, överspridning, inom psykologin förhållandet att utförandet av en uppgift kan påverka utförandet av en annan uppgift.
 4. transfer

  transfer, inom professionell idrott (främst fotboll) en kontraktsbunden spelares övergång från en klubb till en annan.
 5. transfer

  transfer [tran´s-] subst. ~n ORDLED: trans-fern
  Svensk ordbok
 6. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 7. transfer-RNA

  transfer-RNA, transport-RNA , detsamma som tRNA.
 8. Manhattan Transfer

  Manhattan Transfer, amerikansk vokalkvartett bildad 1972 av Tim Hauser (1941–2014), Alan Paul (född 1949), Janis Siegel (född 1952) och Laurel Massé (född 1954); den senare ersattes 1979 av Cheryl Bentyne (född 1954).
 9. dye transfer

  dye transfer, fotografisk metod för färgbildsframställning, utarbetad av Kodak.
 10. transferaser

  transferaser, en klass av enzymer som katalyserar överföring av en grupp, t.ex. en fosfatgrupp, mellan två föreningar.