1. transformera

  transforme´ra verb ~de ~t ORDLED: trans-form-er-ar SUBST.: transformerande, transformering; transformation
  Svensk ordbok
 2. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
 3. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.
 4. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 5. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 6. virtuell verklighet

  virtuell verklighet, VR, även virtual world, virtual environment, datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.

 7. elektrisk energi

  elektrisk energi är energi som transporteras när elektriska laddningar rör sig.

 8. allusion

  allusion, hänsyftning, anspelning.
 9. andragradskurva

  andragradskurva, kägelsnitt, är en plan kurva som i analytisk geometri beskrivs av en ekvation av typen Ax 2 + 2 Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0.
 10. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom folkrätten en teori om förhållandet mellan inomstatlig (intern) rätt och folkrätt.