1. transpiration

  transpiration, inom botanik avgivandet av vattenånga från en växt.
 2. transpiration

  transpiration, detsamma som svettning.
 3. transpiration

  transpiration [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: tran-spir-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 5. avdunstning

  avdunstning, omvandling av ett ämne från fast eller flytande fas till gasfas.
 6. xylem

  xylem, ved, en typ av ledningsvävnad i växter (den andra huvudtypen är floem).
 7. rot

  rot, den ena av växtkroppens två huvuddelar hos ormbunkssporofyten och hos fanerogamerna (fröväxterna); den andra är skottet, som består av stam och blad.
 8. evapotranspiration

  evapotranspiration, avdunstning av vatten från en bevuxen markyta.
 9. kutikula

  kutikula, hos växter lager av kutin utanpå framför allt ovanjordiska växtdelar (med undantag av stammar med sekundär tjocklekstillväxt, vilka har periderm som yttersta lager).
 10. CAM-växt

  CAM-växt, växt med s.k. crassulacean acid metabolism, crassulacémetabolism, dvs. ett metaboliskt och fysiologiskt system som gör det möjligt för växten att utföra fotosyntes om dagen men ta upp koldioxid om natten.