1. sönder

  sön´der adv.
  Svensk ordbok
 2. trasa

  2tra`sa verb ~de ~t ORDLED: tras-ar SUBST.: trasande
  Svensk ordbok
 3. papper

  papper är en tunn filt av fibrer av cellulosa.
 4. stratus

  stratus, dimmoln, lågt beläget, horisontellt utbrett molntäcke, vilket ofta uppträder i samband med dimma.

 5. moln

  moln består av vattendroppar och ibland iskristaller som håller sig svävande uppe i luften.
 6. Syrien

  Syrien, stat i Mellanöstern.

 7. laceration

  laceration, medicinsk term för sönderslitning av kroppsvävnad.
 8. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 9. trasig

  tra`sig adj. ~t ORDLED: tras-ig
  Svensk ordbok
 10. blod

  blod är en vävnad som strömmar runt i blodkärlen i kroppen. Blodet består av blodceller och vätskan som blodcellerna finns i.