1. Trás-os-Montes

  Trás-os-Montes, landskap i norra Portugal; för belägenhet se landskarta Portugal.
 2. trasa

  1tra`sa subst. ~n trasor ORDLED: tras-an
  Svensk ordbok
 3. trasa

  2tra`sa verb ~de ~t ORDLED: tras-ar SUBST.: trasande
  Svensk ordbok
 4. trasig

  tra`sig adj. ~t ORDLED: tras-ig
  Svensk ordbok
 5. kavring

  kavring, i bl.a. Blekinge och Småland namn på en rya med nock av iknutna trasor eller grovt hårgarn.
 6. chiffong

  chiffong, ett tunt och lätt tyg, vävt i tvåskaftbindning av hårdsnott silke- eller syntetfilamentgarn.
 7. paronyki

  paronyki, fingerinflammation vid nagelfalsen, en form av panaritium.
 8. pannus

  pannus, ärr på hornhinnan, bildat efter infektion, främst trakom.
 9. självantändning

  självantändning, fenomenet att ett ämne utan yttre värmetillförsel antänds och börjar brinna.
 10. underbreda

  underbreda, äldre typ av underlakan.