1. trassat

  trassat, benämning på den som genom att acceptera en växel (eller check) blir ansvarig för utbetalning av växelbeloppet och som därför framstår som huvudgäldenär i växelförhållandet.
 2. trassent

  trassent, benämning på den som har ställt ut en växel (eller check).
 3. trassel

  trassel är lite ”trassliga” garnrester från bomullsväverier.
 4. trassatbank

  trassatbank, den bank som infriar en check.
 5. trasserad växel

  trasserad växel, detsamma som tratta.
 6. trassat

  trassa´t subst. ~en ~er ORDLED: trass-at-en
  Svensk ordbok
 7. trasslig

  trass`lig adj. ~t ORDLED: trassl-ig
  Svensk ordbok
 8. trassent

  trassen´t subst. ~en ~er ORDLED: trass-ent-en
  Svensk ordbok
 9. trassera

  trasse´ra verb ~de ~t ORDLED: trass-er-ar SUBST.: trasserande, trassering
  Svensk ordbok
 10. trasselsudd

  trass`elsudd subst. ~en ~ar ORDLED: trassel--sudd-en
  Svensk ordbok