1. trasserad växel

  trasserad växel, detsamma som tratta.
 2. trassera

  trasse´ra verb ~de ~t ORDLED: trass-er-ar SUBST.: trasserande, trassering
  Svensk ordbok
 3. tratta

  tratta, trasserad växel, benämning på en utställd växel som ännu inte accepterats.
 4. trassent

  trassen´t subst. ~en ~er ORDLED: trass-ent-en
  Svensk ordbok
 5. tratta

  2tratt`a subst. ~n trattor ORDLED: tratt-an
  Svensk ordbok
 6. trassat

  trassa´t subst. ~en ~er ORDLED: trass-at-en
  Svensk ordbok
 7. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok