1. trend

  trend, en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende t.ex. ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster (inom t.ex. mode).
 2. trendbrott

  trendbrott, större förändringar i en trend.
 3. trend

  trend subst. ~en ~er ORDLED: trend-en
  Svensk ordbok
 4. trendyta

  trendyta, statistiskt hjälpmedel som bl.a. används vid bedömning av ev. förekommande rumslig ordning inom en uppsättning geografiskt fördelade mätpunkter som kan vara naturgeografiska (t.ex. mängd nederbörd) eller samhällsgeografiska (t.ex. befolkningstäthet).
 5. Friedrich Trendelenburg

  Trendelenburg, Friedrich, 1844–1924, tysk kirurg, verksam i Leipzig.
 6. trendig

  tren`dig adj. ~t ORDLED: trend-ig
  Svensk ordbok
 7. trendnisse

  tren`dnisse subst. ~n trendnissar ORDLED: trend--niss-en
  Svensk ordbok
 8. trendsättare

  tren`dsättare subst. ~n äv. trendsättarn, plur. ~, best. plur. trendsättarna ORDLED: trend--sätt-ar-en
  Svensk ordbok
 9. trendsport

  tren`dsport subst. ~en ~er ORDLED: trend--sport-en
  Svensk ordbok
 10. trendbrott

  tren`dbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: trend--brott-et
  Svensk ordbok