1. treonin

  treonin, Thr, T, en av de 20 vanliga aminosyrorna i proteiner.
 2. ketosmörsyra

  ketosmörsyra , egentligen α-ketosmör­syra, med jonformen α-ketobutyrat, CH 3CH 2COCOO , förening som ingår i ämnesomsättningen och bildas vid nedbrytningen av aminosyrorna treonin och metionin.
 3. homoserin

  homoserin, en aminosyra som inte ingår i proteiner.
 4. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 5. fosfoproteiner

  fosfoproteiner, proteiner som innehåller en eller flera fosfatgrupper bundna till hydroxylgruppen i sidokedjan på aminosyrorna serin, treonin och tyrosin.
 6. essentiella aminosyror

  essentiella aminosyror, aminosyror som måste ingå i kosten eftersom de är nödvändiga för normala livsfunktioner men inte kan bildas av organismen.
 7. fosfataser

  fosfataser, enzymer vilka katalyserar hydrolys av organiska monofosfatestrar med frigöring av oorganiskt fosfat.
 8. insulin

  insulin, hormon som bildas i B-cellerna (beta-cellerna) i de langerhansska öarna i bukspottkörteln (pankreas) och insöndras till blodet.