1. triangelhandeln

  triangelhandeln, trekantshandeln, benämning på ett under 1600- och 1700-talen av de europeiska handelsmetropolerna kontrollerat utbytessystem i flera led med syfte att erhålla råvaror från kolonierna.
 2. triangel

  triangel, plan figur begränsad av tre räta linjer, sidor, som skär varandra parvis i tre punkter, hörn.
 3. triangel

  triangel, slaginstrument i form av en triangelböjd stålstav som anslås med en tunnare rak stålstav.
 4. Dödens triangel

  Dödens triangel, annat namn på Bermudatriangeln.
 5. Pascals triangel

  Pascals triangel, triangelformad uppställning av binomialkoefficienterna, där n:te raden består av binomialkoefficienterna av n:te ordningen.
 6. triangelkoppling

  triangelkoppling, Δ-koppling, D-koppling, inom elektrotekniken en metod att koppla en trefasbelastning eller en trefasig elektrisk maskin.
 7. Triangeln

  Triangeln, Triangulum, liten stjärnbild på norra stjärnhimlen som från Sverige är synlig nästan hela året.
 8. triangeltal

  triangeltal, positivt heltal av formen t n =  n( n+1)/2, n ≥ 1.
 9. rosa triangel

  rosa triangel, symbol använd i det nazistiska Tysklands koncentrationsläger under andra världskriget (der rosa Winkel) som kännemärke på fångdräkten för homosexuella fångar.

 10. triangeltest

  triangeltest, metod inom sensorisk analys innebärande att deltagarna i en smakpanel för uppsättningar av tre prover anger vilket som skiljer sig från de andra två.