1. trias

  trias kallas den period i jordens historia som började för cirka 251 miljoner år sedan och varade i ungefär 50 miljoner år.
 2. trias

  tri´as subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: tri-as
  Svensk ordbok
 3. äldre trias

  äldre trias, geologisk epok, ca 251–246 miljoner år före nutid, omfattande tidsåldrarna indusium (äldst) och olenekium.
 4. yngre trias

  yngre trias, geologisk epok, ca 229–200 år före nutid, omfattande tidsåldrarna carnium (äldst), norium och rätium.
 5. mellersta trias

  mellersta trias, geologisk epok, ca 246–229 miljoner år före nutid, omfattande tidsåldrarna anisium (äldst) och ladinium.
 6. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.
 7. muschelkalk

  muschelkalk, geologisk epok omfattande den mellersta delen av perioden trias.
 8. ladinium

  ladinium, geologisk ålder, ca 237–229 miljoner år före nutid, som utgör yngre delen av den mellersta epoken av perioden trias.
 9. indusium

  indusium, geologisk ålder, ca 251–250 miljoner år före nutid, som utgör äldsta delen av den äldre epoken av perioden trias.
 10. olenekium

  olenekium, geologisk ålder, ca 250–246 miljoner år före nutid, som utgör yngre delen av den äldre epoken av perioden trias.