1. tribologi

    tribologi, läran om smörjning, friktion och nötning.
  2. tunnfilmsteknik

    tunnfilmsteknik, metoder för att åstadkomma funktionella ytbeläggningar.
  3. miljötålighetsteknik

    miljötålighetsteknik, teknikområde som omfattar metoder att säkerställa och utvärdera produkters tålighet mot miljöpåverkan, t.ex. klimatmässig (fukt, temperatur), kemisk (luftföroreningar, salt), elektroteknisk (elektrostatik, elektromagnetiska fält) eller mekanisk (vibrationer, stötar, nötning).