1. trigger

  trigger, inom medicinen benämning på en yttre faktor som utlöser mekanismer vilka leder fram till ett sjukdomssymtom.
 2. gnistrig

  gnis`trig adj. ~t ORDLED: gnist-rig
  Svensk ordbok
 3. vintrig

  vin`trig adj. ~t ORDLED: vintr-ig
  Svensk ordbok
 4. klistrig

  klis`trig adj. ~t ORDLED: klistr-ig
  Svensk ordbok