1. trigger

  trigger, inom medicinen benämning på en yttre faktor som utlöser mekanismer vilka leder fram till ett sjukdomssymtom.
 2. Willie Nelson

  Nelson, Willie, född 29 april 1933, amerikansk countrysångare, gitarrist och låtskrivare.

 3. triggning

  triggning, inom elektroniken vanligen i överförd bemärkelse avfyrning av en elektrisk impuls.
 4. oscilloskop

  oscilloskop, elektriskt mätinstrument för mätning av snabba förlopp.
 5. kontrollförlust

  kontrollförlust, term inom psykiatrin med två betydelser förlust av förmågan att begränsa intaget av alkohol och andra droger.
 6. periodtidsmätning

  periodtidsmätning, periodmätning, mätning av periodtid, i första hand för en elektrisk signal.
 7. singeltrigger

  singeltrigger, på skjutvapen, detsamma som enkeltryck.
 8. komparator

  komparator, analog eller digital elektronisk krets som kan jämföra två signaler med varandra.
 9. nivåtriggning

  nivåtriggning, förfarande inom elektrotekniken som innebär att ett förlopp startar då en signal når en viss, väldefinierad nivå.
 10. Origenes

  Origenes, ca 185–ca 254, den främste företrädaren för alexandrinsk teologi, lärjunge till Klemens av Alexandria och ca 203 dennes efterträdare som ledare för kateketskolan.