1. trilla

  trilla, en diskusliknande träskiva, som förr användes i leken slå trilla.
 2. trilla

  trilla, öppen, fyrhjulig åkvagn med två framåtvända säten.
 3. trilla

  2trill`a subst. ~n trillor ORDLED: trill-an
  Svensk ordbok
 4. trilla

  1trill`a verb ~de ~t ORDLED: trill-ar SUBST.: trillande
  Svensk ordbok
 5. slå trilla

  slå trilla, slå trissa, en under 1700- och 1800-talen mycket populär form av idrottslek, där två lag om vardera tre à fyra deltagare tävlade om att driva varandra fram och tillbaka på en landsväg.
 6. Erich Triller

  Triller, Erich, 1898–1972, tysk-svensk keramiker.
 7. Maria Triller

  Triller, Maria, född 1941, textilkonstnär, dotter till Erich Triller.
 8. regn

  regn är en form av nederbörd.

 9. Tobo stengodsverkstad

  Tobo stengodsverkstad , keramisk verkstad i Tobo, Uppland; i drift 1935–72.
 10. drill

  drill , en hastig rörelse mellan två toner på ett halvt eller helt tonstegs avstånd från varandra.