1. trilskas

  tril`skas verb trilskades trilskats ORDLED: trilsk-as SUBST.: trilskande; trilska
  Svensk ordbok
 2. trilskande

  tril`skande adj., ingen böjning ORDLED: trilsk-ande
  Svensk ordbok
 3. trilsken

  tril`sken adj. trilsket trilskna ORDLED: trilsk-en
  Svensk ordbok
 4. trilsk

  trilsk adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. trilska

  tril`ska subst. ~n ORDLED: trilsk-an
  Svensk ordbok
 6. Christer Fuglesang

  Fuglesang, Christer, född 18 mars 1957, astronaut och fysiker, i december 2006 förste svensk i rymden.

 7. trilskna

  tril`skna verb ~de ~t ORDLED: trilsk-nar SUBST.: trilsknande
  Svensk ordbok
 8. tredsk

  tred´sk adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. mjuk

  mjuk adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. rida

  ri`da verb red ridit riden ridna, pres. rider ORDLED: rid-er SUBST.: ridande, ridning (till 1 och 2); ritt (till 1)
  Svensk ordbok