1. glycerol

  glycerol, glycerin, propan-1,2,3-triol, en färg- och luktlös, tjockflytande vätska med söt smak.

 2. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 3. triol

  triol, musikterm för grupp om tre lika långa toner i stället för två under motsvarande tidsenhet.
 4. polyuretan

  polyuretan, polymer med uretangrupper i kedjemolekylerna, (–NH–CO–O–)n.

 5. triol

  triol [-o´l el. -å´l] subst. ~en ~er ORDLED: tri-ol-en
  Svensk ordbok
 6. Elsa Triolet

  Triolet, Elsa, egentligen Ella Kagan, 1896–1970, fransk författare av rysk börd, syster till Lili Brik.