1. trivial

  trivia´l adj. ~t ORDLED: trivi-al
  Svensk ordbok
 2. trivialnamn

  trivialnamn, inom kemisk nomenklatur namn på kemiska föreningar som inte kan härledas ur föreningarnas struktur utan till deras förekomst, ursprung, upptäckare eller annan icke-rationell praxis.
 3. triviallitteratur

  triviallitteratur, annan benämning på populärlitteratur.
 4. trivialskola

  trivialskola, lägre sekundärskola i den gamla lärdomsskolan med undervisning i trivium, följd av fyraårigt gymnasium.
 5. trivialitet

  trivialite´t subst. ~en ~er ORDLED: trivi-al-itet-en
  Svensk ordbok
 6. trivialisera

  trivialise´ra verb ~de ~t ORDLED: trivi-al-is-er-ar SUBST.: trivialiserande, trivialisering
  Svensk ordbok
 7. trivialskola

  trivia`lskola subst. ~n ORDLED: trivi-al--skol-an
  Svensk ordbok
 8. trivialnamn

  trivia`lnamn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: trivi-al--namn-et
  Svensk ordbok
 9. triviallitteratur

  trivia`llitteratur subst. ~en ORDLED: trivi-al--litter-at-ur-en
  Svensk ordbok
 10. Hans Malmberg

  Malmberg, Hans, 1927–77, fotograf, medlem av gruppen Tio Fotografer.