1. tro

  tro är 1) förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 2) tillit riktad till viss person; 3) religiöst bestämd livshållning och livstolkning.
 2. tro

  tro, i jägarspråk detsamma som trycka.
 3. tro

  1tro subst. ~n
  Svensk ordbok
 4. tro

  2tro verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: troende (till 2); tro
  Svensk ordbok
 5. tro–vetande

  tro–vetande, traditionellt motsatspar i religiös och filosofisk diskussion.
 6. ond tro

  ond tro, juridisk term för den situation en part befinner sig i när han hävdar ett visst förhållande av rättslig betydelse för annan, trots att han inser eller bör inse att förhållandet inte föreligger.
 7. god tro

  god tro, juridisk term för den situation någon befinner sig i när han med fog hävdar en viss uppfattning trots att den inte motsvarar verkligheten.
 8. Tro och Liv

  Tro och Liv, frikyrklig teologisk tidskrift för kristen tro och förkunnelse, utgiven 1942–2011.
 9. tro och heder

  tro och heder, uttryck som används i bl.a. avtalslagen.
 10. tro- och huldhetsed

  tro- och huldhetsed, edlig förpliktelse till trofasthet och till respekt för grundlagarna vilken i äldre svensk rätt krävdes för att man skulle få inneha vissa ämbeten eller bli svensk medborgare.