1. tro

  tro är 1) förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 2) tillit riktad till viss person; 3) religiöst bestämd livshållning och livstolkning.
 2. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 3. trosbekännelser

  trosbekännelser, formelartade sammanfattningar av de väsentliga punkterna i en religion.
 4. tropiskt regnskogsklimat

  tropiskt regnskogsklimat, klimattyp i Köppens klimatklassifikation där alla månader har en medeltemperatur som överstiger 18 °C och ingen månad har mindre än 60 mm nederbörd.
 5. trojanska kriget

  trojanska kriget, enligt den viktigaste av de antika grekiska sagokretsarna det krig som under tio år utkämpades vid staden Troja mellan greker och trojaner.
 6. tro och vetande

  tro och vetande, sammanställning av två begrepp som står för två olika typer av övertygelse eller kunskapsmässig attityd och som ofta åberopas i diskussionen av den religiösa övertygelsens natur och rimlighet.
 7. Trommers prov

  Trommers prov, ett sätt att påvisa reducerande sockerarter.
 8. trojanska hästen

  trojanska hästen, den ihåliga trähäst, projekterad av Odysseus, som kom att avgöra trojanska kriget på dess tionde år.
 9. tromb

  tromb, sky­drag, sammanfattande benämning på våldsamma atmosfäriska virvlar med diameter från ett tiotal meter upp till någon kilometer.
 10. tross

  tross är en typ av riktigt kraftigt rep.