1. troende

  tro`ende adj., ingen böjning ORDLED: tro-ende
  Svensk ordbok
 2. troendedop

  troendedop är ett dop av en person som själv kan bestämma sin tro, se dop.
 3. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 4. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 5. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 6. anabaptism

  anabaptism, en väckelse- och församlingsrörelse under reformationstiden och en riktning inom den s.k. radikala reformationen.
 7. katarer

  katarer, katharer, anhängare till dualistiska rörelser som framträdde i Italien och Sydfrankrike på 1100–1300-talen.
 8. utopi

  utopi, litterär genre som beskriver en idealstat.
 9. kreationism

  kreationism, föreställningen att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok, dvs. på sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt, oftast beräknad till ca 4 000 år f.Kr.
 10. Jean Calvin

  Calvin (egentligen Cauvin), Jean, född 10 juli 1509, död 27 maj 1564, fransk-schweizisk reformator, född i Picardie, död i Genève.