1. tron

  tron subst. ~en ~er ORDLED: tron-en
  Svensk ordbok
 2. tronföljd

  tronföljd, den ordning enligt vilken medlemmarna av ett kungahus kan tillträda tronen.

 3. trondhjemit

  trondhjemit, ljusgrå magmatisk bergart som bildats på stort djup i jordskorpan och huvudsakligen består av mineralen kvarts och plagioklas samt mindre mängder biotit.
 4. trontal

  trontal, det tal som kungen tidigare läste upp vid riksdagens öppnande och som utgjorde en politisk programförklaring för den sittande regeringen.
 5. tronbestigningsfest

  tronbestigningsfest, en av Sigmund Mowinckel införd term för en israelitisk högtid, som han ansåg sig kunna rekonstruera på grundval av vissa psaltarpsalmer (bl.a. 48, 93, 95–99) och vid vilken Jahve hyllades som konung och skapare; teorin blev omstridd.
 6. Trondhjem

  Trondhjem , till 1930 namn på staden Trondheim.
 7. Trondheimsfjorden

  Trondheimsfjorden, rikt förgrenad fjord i Trøndelag, mellersta Norge.
 8. Tronador

  Tronador, berg i södra Chile; 3 491 m ö.h. För belägenhet se landskarta Chile.
 9. Trondheim

  Trondheim, 1930–31 Nidaros, stad i kommunen med samma namn, Trøndelag Fylke, mellersta Norge.

 10. trona

  tro`na verb ~de ~t ORDLED: tron-ar SUBST.: tronande
  Svensk ordbok