1. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 2. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.

 3. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget rasade i Europa, mest i Tyskland, mellan 1618 och 1648.

 4. Messias

  Messias är judarnas namn på en frälsare som en gång ska komma till jorden.
 5. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 6. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.
 7. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 8. ideologi

  ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet.
 9. ateism

  ateism innebär att man inte tror på någon högre makt, att man förnekar att det finns någon gud eller gudar.
 10. pragmatism

  pragmatism (för etymologi se pragmatik), inom filosofin en riktning vars främsta representanter är de amerikanska filosoferna Charles Peirce, William James och John Dewey (Dewey kallar sin pragmatism för instrumentalism).