1. trug

  trug subst. ~et ORDLED: trug-et
  Svensk ordbok
 2. truga

  truga, tryga, rund ring eller platta som är fastsatt i nedre änden av en skidstav för att hindra staven att sjunka ned i snön.

 3. truga

  2tru`ga subst. ~n trugor ORDLED: trug-an
  Svensk ordbok
 4. truga

  1tru`ga verb ~de ~t ORDLED: trug-ar SUBST.: trugande, trugning; trug
  Svensk ordbok
 5. Erich Arendt

  Arendt, Erich, 1903–84, östtysk författare.
 6. vidja

  vidja, rak, tunn och smidig rot eller kvist av björk, pil eller sälg.
 7. krus

  2krus subst. ~et ORDLED: krus-et
  Svensk ordbok
 8. tryga

  try`ga subst. ~n trygor ORDLED: tryg-an
  Svensk ordbok
 9. dröm

  dröm´ subst. ~men ~mar ORDLED: drömm-en
  Svensk ordbok
 10. krusa

  kru`sa verb ~de ~t ORDLED: krus-ar SUBST.: krusande, krusning; krus (till 2)
  Svensk ordbok