1. Truls

  Truls, mansnamn av nordiskt ursprung, av äldre Truels ( Troels), i sin tur av fornda.
 2. truls

  truls subst. ~en ~ar ORDLED: truls-en
  Svensk ordbok
 3. Truls Melin

  Melin, Truls, född 1958, skulptör, son till John Melin och Signe Persson-Melin.
 4. Truls Mørk

  Mørk, Truls, född 1961, norsk cellist.
 5. trulsig

  trul`sig adj. ~t ORDLED: truls-ig
  Svensk ordbok
 6. Anders Trulson

  Trulson, Anders, 1874–1911, målare, huvudsakligen verksam i Skåne.
 7. trulig

  tru`lig adj. ~t ORDLED: trul-ig
  Svensk ordbok
 8. trula

  tru`la verb ~de ~t ORDLED: trul-ar SUBST.: trulande
  Svensk ordbok
 9. John Melin

  Melin, John, 1921–92, grafisk form- och idégivare, anställd vid Svenska Telegrambyrån i Malmö 1939–66, därefter vid Arbmans till 1976.
 10. Tommy Johnson

  Johnson, Tommy, 1931–2005, skådespelare.