1. trupp

  trupp, skara eller organiserad enhet, t.ex. militär enhet (soldater och befäl) eller en grupp gymnaster; ordet används även om meniga som motsats till befäl eller i termer som truppofficer i motsats till stabsofficer.
 2. irreguljär trupp

  irreguljär trupp, militär styrka som inte tillhör en stats ordinarie krigsorganisation men som i krig ansluts till eller uppträder tillsammans med denna såsom partisaner och folkuppbåd.
 3. truppslag

  truppslag, arméförband av visst slag.
 4. trupp

  trupp subst. ~en ~er ORDLED: trupp-en
  Svensk ordbok
 5. reguljär trupp

  reguljär trupp, militär styrka som ingår i en stats ordinarie krigsorganisation.
 6. truppbefästning

  truppbefästning, befästning som i regel byggs av trupp.
 7. truppmina

  truppmina, mina som används mot person.
 8. truppregistrering

  truppregistrering, före 1966 redovisning av Försvarsmaktens personal (främst militära förband) vid den truppregistreringsmyndighet som bl.a. disponerade personalen för krigsplacering.
 9. truppskyddsrum

  truppskyddsrum, skyddsrum i motståndsnäste.
 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,