1. trutar

  trutar är namnet på en grupp stora måsfåglar.
 2. vitvingad trut

  vitvingad trut, Larus glaucoides , art i fågelfamiljen måsar.
 3. rödnäbbad trut

  rödnäbbad trut, Larus audouinii , art i fågelfamiljen måsar.
 4. truta

  tru`ta verb ~de ~t ORDLED: trut-ar SUBST.: trutande
  Svensk ordbok
 5. trut

  trut subst. ~en ~ar ORDLED: trut-en
  Svensk ordbok
 6. sillfiskar

  sillfiskar, Clupeidae, familj sillartade fiskar med över 180 arter, huvudsakligen marina kustfiskar.
 7. snorkel

  snorkel, schnorkel, ett ca 30 cm långt böjt rör med ventil i ena änden och munstycke i den andra, som man använder för att kunna andas vid simning strax under vattenytan.
 8. snorkel

  snorkel, schnorkel, höj- och sänkbar luftmast på ubåtar med uppgift att förse förbränningsmotorerna med friskluft i undervattensläge (se ubåt); även en luftmast som för samma ändamål kan monteras på stridsfordon och som möjliggör gång på bottnen av vattendrag.
 9. värmeväxlare

  värmeväxlare, hos djur system av tätt liggande blodkärl vilka för blod både från hjärtat till perifera organ och i motsatt riktning.
 10. måsar

  måsar, Laridae, familj vadarfåglar som har världsvid utbredning och omfattar ca 50 arter.