1. tryck

  tryck, begrepp inom fysiken: den kraft per area som verkar i en viss punkt.
 2. osmotiskt tryck

  osmotiskt tryck, tryckskillnad när jämvikt råder vid osmos.
 3. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 4. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.
 5. tryckkraft

  tryckkraft är en kraft som trycker på ett föremål. 

 6. kolloidosmotiskt tryck

  kolloidosmotiskt tryck, det tryck som utövas på ett membran som förhindrar passagen av kolloidala partiklar i en lösning men släpper igenom det rena lösningsmedlet.
 7. tryckhållfasthet

  tryckhållfasthet, den största tryckspänning som ett material kan ta upp.
 8. tryckpress

  tryckpress, maskin för att mångfaldiga text och bild genom tryckning.
 9. tryckvattenreaktor

  tryckvattenreaktor, PWR (av engelska Pressurized Water Reactor), kärnreaktor där både moderator och kylmedel utgörs av vanligt vatten under så högt tryck att praktisk taget ingen kokning förekommer.
 10. tryckning

  tryckning, sätt att mångfaldiga texter, bilder och mönster genom att överföra dem från ett medium (t.ex. en tryckplåt) till en tryckbärande yta (t.ex. papper).