1. tryck

  tryck är ett begrepp inom fysiken.

 2. tryck

  tryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tryck-et
  Svensk ordbok
 3. litostatiskt tryck

  litostatiskt tryck, detsamma som geostatiskt tryck.
 4. osmotiskt tryck

  osmotiskt tryck, tryckskillnad när jämvikt råder vid osmos.
 5. eget tryck

  eget tryck, E.T., påskrift på grafiskt blad vilken anger att konstnären själv är tryckare.
 6. elektrostatiskt tryck

  elektrostatiskt tryck, elektrostatisk kopiering , xerografi, metod för fotokopiering, se kopiator.
 7. kolloidosmotiskt tryck

  kolloidosmotiskt tryck, det tryck som utövas på ett membran som förhindrar passagen av kolloidala partiklar i en lösning men släpper igenom det rena lösningsmedlet.
 8. geostatiskt tryck

  geostatiskt tryck, det från alla sidor lika tryck som utövas på en bergartsvolym av godtycklig storlek belägen inuti jordskorpan.
 9. statiskt tryck

  statiskt tryck, det tryck hos ett strömmande medium, som kan avläsas med ett mätinstrument som är i vila i förhållande till mediet.
 10. dynamiskt tryck

  dynamiskt tryck, den tryckstegring som uppstår då ett strömmande medium förlustfritt retarderas till stagnation.