1. första världskriget

    första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
  2. Juhan Liiv

    Liiv, Juhan, 1864–1913, estnisk författare.
  3. Lev Kamenev

    Kamenev, Lev, 1883–1936, sovjetisk politiker.