1. TU

  TU, förkortning för Tidningsutgivarna.
 2. Tu Youyou

  Tu Youyou, född 30 december 1930, kinesisk farmakolog och fytokemist, chefprofessor vid China Academy of Traditional Chinese Medicine (numera China Academy of Chinese Medical Sciences) sedan 2000.
 3. TU

  TU, förkortning för riksdagens trafikutskott.
 4. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 5. Tu Fu

  Tu Fu, kinesisk skald, se Du Fu.
 6. et tu, Brute

  et tu, Brute (latin), ’även du, (min) Brutus’, enligt Shakespeares ”Julius Caesar” de ord Caesar yttrade då han bland sina mördare fann den av honom gynnade Marcus Junius Brutus.
 7. tu

  tu räkn.
  Svensk ordbok
 8. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 9. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 10. pressetik

  pressetik, sammanfattningen av de centrala värden som massmedierna anses böra sträva efter att skydda i nyhetsförmedling och opinionsbildning, t.ex. korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt enskilda människors integritet.