1. tuberkulos

  tuberkulos, tbc, infektionssjukdom som orsakas av vissa arter av mykobakterier, för människans del främst Mycobacterium tuberculosis, mer sällan Mycobacterium bovis eller Mycobacterium africanum.

 2. tubulointerstitiell nefrit

  tubulointerstitiell nefrit, akut eller kronisk inflammation i njurarnas utförsgångar (tubuli) och stödjevävnad, medan blodkärlen och kärlnystanen (glomeruli) inte är påverkade.
 3. tuba

  tuba, familj av bygelhorn bland bleckblåsinstrumenten.
 4. tub

  tub, hoptryckbar förpackning av tunn plast eller metall.
 5. tub

  tub, tubkikare, benämning på kikare eller teleskop för ett öga.
 6. tub

  tub, sömlöst rör som fogats samman genom svetsning och inte genom gängning.
 7. tubulär

  tubulär, medicinsk term: som består av eller har samband med tunna rörformiga strukturer, t.ex. tubulär nekros, cellundergång i njurkanalerna, en av orsakerna till akut njursvikt.
 8. tuberkulosbakterie

  tuberkulosbakterie, tuberkelbakterie, Mycobacterium tu­ber­culosis, art i bakteriesläktet mykobakterier, vilken orsakar tuberkulos hos människa.
 9. tuberös skleros

  tuberös skleros, tuberös skleros-komplexet, TSC, tidigare även kallad epiloja, autosomalt dominant ärftlig sjukdom som i mycket varierande omfattning medför tumörer och tumörliknande förändringar (hamartom) i flera vävnader och organ.
 10. Harriet Tubman

  Tubman, Harriet, född cirka 1820, död 1913, amerikansk slaverimotståndare.