1. tuba

  tuba är en grupp bleckblåsinstrument.
 2. tuber

  tuber, anatomisk term för knöl, utbuktning, t.ex. tuber ischiadicum, sittbensknöl.
 3. tuba

  tuba, tuba saracenica, rak medeltida trumpet.
 4. tub

  tub, tubkikare, benämning på kikare eller teleskop för ett öga.
 5. tub

  tub, hoptryckbar förpackning av tunn plast eller metall.
 6. tuba

  tuba, anatomisk benämning på trumpetliknande struktur, t.ex. tuba uterina, äggledare (salpinx).
 7. tub

  tub, sömlöst rör som fogats samman genom svetsning och inte genom gängning.
 8. tuba

  tuba, rak romersk stridstrumpet.
 9. tuba

  tuba, i gregoriansk sång detsamma som tenor.
 10. astronomisk tub

  astronomisk tub, äldre benämning på linsteleskop (refraktor). Se teleskop.